Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Vize

Tipurile de viză

Viza poate fi eliberată pentru o singură călătorie (intrare) sau pentru călătorii multiple. Viza nu poate fi eliberată unui grup de persoane. Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova peste hotare, în funcţie de scopurile solicitanţilor de viză, eliberează următoarele tipuri de viză:

Viza de tip „A” (Viza de tranzit aeroportuar) - permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport din Republica Moldova, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză de intrare în Republica Moldova.

Viza de tip „B” (Viza de tranzit) - se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie şi, după caz, pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

Viza de tip „C” (Viza de scurtă şedere) - se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

  • misiune - străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor în Republica Moldova, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
  • turism - străinilor care urmează să călătorească în Republica Moldova pentru motive turistice;
  • vizită - străinilor care intenţionează să se deplaseze în Republica Moldova în vizită la cetăţeni moldoveni sau la cetăţeni străini titulari de permise de şedere valabile;
  • afaceri - străinilor care intenţionează să călătorească în Republica Moldova în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi străinilor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale din Republica Moldova;
  • transport - străinilor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
  • activităţi sportive - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
  • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova - în condiţiile justificării prezenţei în Republica Moldova.

Viza de tip „D” (Viza de lungă şedere) - se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător, angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei, activităţi umanitare sau religioase, activităţi diplomatice şi de serviciu, tratament medical.

Valabilitatea vizei şi durata şederii

Durata şederii pe teritoriul RM în baza unei vize nu poate depăşi 90 de zile timp de 6 luni.

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru o singură călătorie poate intra o singură dată pe teritoriul RM, şedea în ţară pe perioada indicată în viză şi apoi să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru călătorii multiple, poate intra de mai multe ori pe teritoriul RM, pe perioada valabilităţii vizei, şedea de fiecare dată nu mai mult de 90 zile, părăsind apoi teritoriul RM.

Dacă viza nu a fost utilizată în perioada valabilităţii, aceasta nu se supune prelungirii. În asemenea cazuri taxele consulare nu sunt restituite şi se obţine o nouă viză.

Formularul pentru solicitarea vizei

Solicitările de vize se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sau prin intermediul portalului guvernamental www.evisa.gov.md, destinat doar pentru viza de scurtă şedere – tip C.

Pentru facilitarea procesului de obținere a vizelor de scurtă şedere, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a operaţionalizat serviciul electronic e-Viza, disponbil la adresa www.evisa.gov.md, care permite solicitanților să-și întocmească online dosarul de viză, într-un mod comod, eficient, rapid și sigur.

Informatii pentru obtinerea vizei de intrare in Moldova pentru cetateni straini

Informatiile generale pentru obţinerea vizei de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pot fi vizualizate aici: http://www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/cetatenii-straini-nevoie/

L I S T A actelor necesare, demersul şi cererea pentru obţinerea invitaţiei pentru cetăţenii străini pot fi vizualizate aici: http://www.bma.gov.md/content/6534

Tariful in lei pentru examinarea cererii persoanei fizice/juridice privind invitarea unui străin în Republica Moldova poate fi vizualizat aici: http://www.bma.gov.md/content/6529

Mai multe informaţii pot fi obţinute la Biroul Migratie şi Azil al Republicii Moldova la următoarele numere de telefon:

Direcţia imigrare şi repatriere – 54 46 07
Secţia invitaţii şi vize – 00373 26 56 13, 00373 26 56 11
Secţia imigrare şi repatriere – 00373 26 56 06, 00373 26 56 15 , 00373 26 56 08