Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii , înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale. Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

 

Se supun transcrierii, în mod obligatoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite până la această dată se prezintă în organele competente ale Republicii Moldova doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial. La dorinţa solicitanţilor pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite până la 17 august 2001.

 

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise sânt limitate la acelea, obligativitatea înregistrării cărora revine organelor de stare civilă din Republica Moldova:

 • actele de naştere;
 • actele de căsătorie;
 • actele de desfacere a căsătoriei;
 • actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actele de deces.

 

Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, legalizate în modul stabilit, în funcție de existenţa acordurilor bilaterale sau multilaterale între state. Actele de stare civilă legalizate necesită a fi traduse în limba română şi autentificate notarial sau consular.

 

*Nu necesită supralegalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele de stare civilă eliberate de organele competente din următoarelor state:

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă,
 • Republica Slovacă.

 

**Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de organele competente din următoarelor state:

 

GermaniaLuxemburgSlovenia
BelgiaOlandaCroaţia
SpaniaPortugaliaMacedonia
FranţaElveţiaBosnia şi Herţegovina
ItaliaTurciaSerbia
PoloniaMuntenegru 

produc efecte juridice fără a fi supralegalizate, apostilate şi traduse.**

 

* Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chișinău din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chișinău din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

 

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 semnat la Viena 08.09.1976.

 

A. Pentru transcrierea actului de naştere se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de naştere;
 • actul de naştere, extrasul de pe act sau certificatul de naştere, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus, după caz;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actul de identitate a cel puţin unui părinte cetăţean al Republicii (pentru copii minori).

Opţional

actele de naştere a părinţilor copilului (care vor servi temei pentru înscrierea naţionalităţii părinţilor);

actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tata (cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii);

alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

B. Pentru transcrierea actului de căsătorie se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de căsătorie;
 • actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Opţional

 • actul de identitate a soţului, cetăţean străin;
 • actele de naştere ale soţilor;
 • actul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare sau actul de deces al soţului din căsătoria anterioară;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

C. Pentru transcrierea actului de divorţ se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de divorţ;
 • actul de divorţ extrasul de pe act sau certificatul de divorţ eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Opţional

 • actul de identitate a soţului cetăţean străin;
 • actul de căsătorie, în cazul deţinerii lui;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

D. Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, extrasul de pe act sau certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii );
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Opţional

 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

E. Pentru transcrierea actului de deces se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere pentru transcrierea actului de deces;
 • actul de deces, extrasul de pe act sau certificatul de deces eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actul de identitate a declarantului;
 • actele de stare civilă care atestă legătura de rudenie între declarant şi decedat;

Opţional

 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.