Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Titlu de călătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care:

 

 • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au paşaport cu termen expirat, dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată paşaport; sau
 • au intrat în Cehia fără paşaport.

 

Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:

 

 1. Două fotografii de mărimea 3,5 x 4,5 cm color, mate (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
 2. Denunţul (declaraţia) de la poliţie, în cazul pierderii sau furtului paşaportului;
 3. Dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora: 
 • buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;
 • paşaportul expirat sau deteriorat;
 • permisul de şedere (trvalý pobyt);
 • orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.); 

4. Dovada achitării taxei consulare: 

 • Pentru eliberarea titlului de călătorie cetăţeanului Republicii Moldova se încasează taxa consulară în mărime de 20 € + taxa aferentă de 5 €.
 • La perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani taxa consulară nu se încasează.

 

Termenul de valabilitate a titlului de călătorie nu poate depăşi 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămâni înainte de plecare în Republica Moldova. 

 

Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.