Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Situaţii excepţionale

În situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități natural,etc. ) care intervin în afara programului de lucru al Ambasadei, poate fi apelat numărul: 00 420 733 786 333.

La acest număr de telefon NU se fac programări și NU se oferă informaţii consulare de ordin general, cu excepția celor ținând strict de cazurile de urgență.

 

ÎN CAZ DE DECES

În cazul decesului în străinătate a unui cetăţean al Republicii Moldova, adresaţi-vă la Ambasada Republicii Moldova acreditată în această ţară, unde veţi afla ce acţiuni va întreprinde misiunea în sprijinul Dvs.

 

CE POATE FACE AMBASADA (SECŢIA CONSULARĂ)

 • Afla informaţia oficială despre măsurile necesare pentru repatrierea defunctului în Republica Moldova.
 • Funcţionarii consulari vă vor ajuta să faceţi mai rapid procedura de repatriere.

 

 • CE NU POATE FACE AMBASADA (SECŢIA CONSULARĂ)
 • Nu poate achita cheltuielile de repatriere a defunctului.
 • Nu poate asigura mijloc de transport pentru repatrierea corpului neînsufleţit.

 

PAŞII ÎNTREPRINŞI PENTRU REPATRIEREA CORPULUI NEÎNSUFLEŢIT:

 • Obţinerea certificatului de deces (legalizat de către organele statului străin).
 • Obţinerea certificatului vamal (pentru confirmarea prezenţei în sicriu doar a decedatului).
 • Confirmarea gradului de rudenie cu decedatul (paşaport, certificat de căsătorie şi certificat de naştere).
 • În cazul înmormântării în străinătate, persoanele ce nu intră în gradul de rudenie I (mama, tata, sora, frate, soţie, soţul) şi vor să ia parte la funeralii vor obţine procură eliberată de către notar şi legalizată conform cerinţelor statului respectiv (aplicarea Apostilei sau supralegalizarea de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova, şi apoi de Ministerul Afacerilor Externe al statului străin).
 • Efectuarea procedurilor de repatriere a corpului neînsufleţit prin intermediul serviciilor funerare din statul unde a survenit decesul.
 • În cazul în care rudele decedatului nu au posibilitatea financiară de a transporta corpul neînsufleţit în Republica Moldova, ele vor depune la Ambasada Republicii Moldova din străinătate sau instituţiile statului străin, de regulă primăriile, Declaraţia de acord privind înmormântarea persoanei în statul străin.

 

DISPARIȚIA PERSOANELOR

Dacă aţi aflat despre dispariţia unui cetăţean al Republicii Moldova peste hotarele ţării, notificaţi în scris misiunea diplomatică a RM acreditată în ţara respectivă, precum şi Direcția Generală Afaceri Consulare a MAEIE.

 

DOCUMENTE PIERDUTE SAU FURATE

Dacă sunteţi cetăţean moldovean şi aflându-vă în străinătate aţi pierdut sau vi s-au furat actele de identitate, este necesar să întreprindeţi următorii paşi:

 • mergeţi la cel mai apropiat sector de poliţie pentru a depune o plângere (în cazul furtului) sau să informaţi despre pierdere, solicitând eliberarea unui act confirmător;
 • informaţi imediat ambasada sau consulatul Republicii Moldova, care în baza documentului confirmător de la poliţie şi a altor acte, vă va putea elibera un titlu de călătorie pentru întoarcerea în ţară.

 

TRAFICULL DE FIINȚE UMANE

CE TREBUIE SĂ CUNOŞTI DESPRE TRAFICUL DE FIINŢE UMANE:

 

Anual, în lume circa 600.000 – 820.000 de persoane sunt traficate peste graniţa de stat, aici nefiind incluse şi cele care sunt traficate în interiorul statelor, număr care poate atinge cifre de milioane;

Circa 70% din numărul persoanelor traficate, sunt femei şi fete, care în mare majoritate sunt impuse să practice prostituţia;

Aproximativ 50% din numărul persoanelor traficate, sunt minori, care sunt exploataţi sexual, muncă silită, sau le sunt preluate organele;

 

CE ÎNSEAMNĂ TRAFIC DE FIINŢE UMANE ŞI CINE POT FI VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

Victime ale traficului de fiinţe umane, pot fi persoanele trecute peste graniţa de stat sau transportate în interiorul statului, pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute. Acest fenomen infracţional are trei elemente caracteristice:

 

recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane;

ameninţarea cu folosirea forţei sau diferite forme de constrângere care nu implică violenţa, precum frauda sau înşelăciunea;

exploatarea, în special pentru munca forţată în construcţii, agricultură şi sectorul casnic, dar şi pentru cerşit, prostituţie şi diverse forme de exploatare sexuală.

Victime ale traficului de fiinţe umane pot deveni bărbaţi, femei şi copii. Traficul de persoane poate avea loc în străinătate, dar şi în Republica Moldova.

 

CUM POATE APĂREA TRAFICUL DE FIINŢE UMANE:

 

În multe cazuri, victimelor traficului de fiinţe umane, care pot fi atât femei, bărbaţi, chiar şi copii minori, le sunt promise locuri de muncă avantajoase în străinătate. Ulterior, odată ajunşi la locul de destinaţie, adeseori pe contul traficanţilor, acestea descoperă că sunt “îndatorate” traficanţilor şi prin urmare obligate să muncească pe gratis sau pentru un salariu derizoriu. Femeile şi fetele sunt adesea recrutate ca să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier, dar sfârșesc prin a se prostitua, forţate de teamă, “datorii”, dependenţa de droguri sau violenţă.

 

CARE SUNT SEMNELE DIRECTE ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

 

Recrutarea – presupune atragerea persoanei în situaţie de trafic prin oferte de studii sau locuri de muncă, prin încheierea căsătoriilor fictive, etc.;

Transportare - presupune deplasarea persoanei peste hotare, pe jos sau prin utilizarea diferitelor mijloace de transport, adeseori fiind utilizate căile ilegale (păduri, trecerea prin înot a rîurilor, etc.)

Transfer – reprezintă transmiterea victimei unei alte persoane prin vînzare-cumpărare, schimb, arendă, transmiterea în contul unei datorii, dăruire sau prin alte tipuri de tranzacţii cu sau fără răscumpărare;

Adăpostire – presupune plasarea victimei intr-un loc ascuns pentru a nu fi descoperită de reprezentanţii organelor de poliţie sau de o altă persoană terţă, capabilă să denunţe traficanţii;

Ameninţare şi aplicarea violenţei fizice sau psihice;

Confiscarea documentelor – presupune sustragerea de la victimă a actelor de identitate, paşaportului, permisului de şedere, ş.a.;

Ţinerea persoanei în stare de servitute în scopul achitării unei datorii prestabilite nejustificat - presupune situaţia, în care victima este lipsită de liberate, inclusiv libertate de circulaţie, este ţinută în stare de ostatic pană la momentul achitării de el sau de o persoană terţă a unei datorii legale sau ilegale;

Îngrădirea la libera circulaţie - Victima este privată de libertatea circulaţiei sau limitată în a se deplasa doar în perimetrul unei zone restrânse, adesea în scopul evitării contactelor cu alte persoane sau în scopul obţinerii unui randament al muncii maximal;

Ameninţarea cu predarea către autorităţi – se aplică de regulă faţă de migraţii ilegali.

În cazul în care a-ţi fost atras/ă în una din situaţiile expuse mai sus, sau cunoaşteţi persoane care pot fi identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane, MAEIE recomandă de a semnala neîntârziat autorităţile locale de poliţie, precum şi misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova.

 

REPATRIEREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE

În cazul în care aţi aflat despre o potenţială victimă a traficului de fiinţe umane, pentru iniţierea procedurilor de repatriere a persoanei, informaţi imediat cel mai apropiat sector de poliţie, misiunea diplomatică a Republicii Moldova precum şi Departamentul Afaceri Consulare al MAEIE.

 

INFORMAȚII DESPRE CALAMITĂȚILE NATURALE SAU ALERTE DE CĂLĂTORIE

Informaţiile despre calamităţile naturale sau alertele de călătorii se anunţa pe site-urile misiunilor diplomatice și al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene: