Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, stabiliţi cu domiciliul permanent în Cehia şi luaţi în evidenţă consulară la Ambasada Republicii Moldova la Praga, care doresc sa renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la secţia consulară a Ambasadei.

 

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova solicitanţii depun la Ambasadă următoarele acte:

 • cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, (se completează la Ambasadă). Cererea-chestionar se semnează de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
 • autobiografia, în 3 exemplare, în care se indică datele biografice (inclusiv biografia copiilor minori, în cazul în care aceştia renunţă la cetăţenie împreună cu solicitantul), de la naştere şi pînă la data depunerii cererii, inclusiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia actuală şi cele precedente, locurile de studii, anii înmatriculării şi absolvirii, locurile de muncă, anii angajării şi concedierii, data plecării în Cehia, data şi temeiul primirii permisului de şedere (trvalý pobyt) în Cehia, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent în Cehia, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 • adeverinţa de la organele locale din Cehia despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei Cehe, sau a altui stat, ori garanţia dobîndirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • declaraţia în scris a copilului în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani privind consimţământul său de a renunţa la cetăţenie. Această declaraţie se perfectează şi certifică la Ambasadă;
 • declaraţia autentificată notarial a părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţământul la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte sau certificatul sau altă dovadă privind decăderea din drepturi părinteşti sau neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova;
 • acordul ambilor părinţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, privind renunţarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenenţa părinţilor la cetăţenia Republicii Moldova (dacă actele respective se depun numai în privinţa copilului);
 • copia bonului bancar de plată a taxei consulare (taxa se achită pe contul bancar ČSOB în valoare 300 EURO la cursul băncii din ziua depunerii cererii), plus 20 Euro taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente;
 • patru (4) fotografii color de mărimea 3,5 x 4,5 cm.

 

Toate documentele eliberate de organele competente cehe sau a altui stat, urmează a fi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat fie de către notar.

 

Documentele menţionate в p.p. 1) - 15) se prezintă în original.

 

Documentele menţionate în punctele 1) - 4), 12) - 15) vor rămîne la dispoziţia Ambasadei.

 

Documentele, menţionate în p.p. 6) - 11), eliberate de organele competente ale altor state pînă la 17 august 2001, urmează a fi transcrise la Direcţia Generală Stare Civilă (or. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 58/A), şi înlocuite cu documente moldoveneşti la Oficiul de Stare Civilă al municipiului Chişinău (str. Sfatul Ţării, 1). Documentele eliberate după 17 august 2001, urmează a fi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat fie de către notar.

 

Procedura renunţării la cetăţenie este reglementată de art. 22 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024 din  02.06.2000, cu modificări şi completări, şi p. 19 al Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.197 din 12 martie 2001, cu modificări şi completări.