Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Procedura de încheiere în Cehia a căsătoriei de către doi cetăţeni moldoveni

Cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi legal pe teritoriul Republicii Cehe, au dreptul să înregistreze căsătoria pe lîngă organele de stare civilă (matrika) de la locul de trai a unuia dintre viitorii soţi. Informaţia oficială privind înregistrarea căsătoriei în Cehia urmează sa o obţineţi la organul de stare civila (matrika) de la locul de trai al unuia din viitorii soţi.

 

Potrivit informaţiei publicate de organele de stare civilă cehe, pentru a se căsători în Cehia, cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de următoarele acte: 

 • Adeverinţa privind capacitatea juridică de a încheia o căsătorie (vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství) - cu termen de valabilitate maximă de 6 luni de la data eliberării. Documentul dat se numeşte "Certificat de stare civilă" şi se eliberează la oficiul de stare civilă de la locul de trai permanent în Republica Moldova. Certificatul dat poate fi obţinut personal sau prin procură autentificată la orice notar ceh sau la Ambasadă. Informaţii privind obţinerea certificatului de stare civilă le puteţi găsi pe următoarea pagină a Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova. Persoanele nerezidente (care nu au domiciliu permanent în Republica Moldova) pot solicita acest document prin intermediul Ambasadei.
 • Paşaportul pentru călătorii în străinătate, valabil (cestovní pas);
 • Certificatul de naştere (rodný list).
 • Toate actele, cu excepţia paşaportului, urmează a fi traduse în limba cehă fie în Republica Moldova cu autentificare notarială, fie în Cehia de către un traducător jurat.

 

Suplimentar, oficiul de stare civilă din Cehia (matrika) va solicita, la fel cu traducere în limba cehă: 

 • certificatul de divorţ şi/sau hotărârea judiciară privind desfacerea căsătoriei precedente;
 • certificatul de căsătorie şi certificatul de deces al fostului soţ;
 • dovada şederii legale pe teritoriul ceh (viza, permis de şedere, etc.);
 • dovada cetăţeniei străine (dacă nu va fi clar din paşaport);
 • dovada domiciliului permanent (pentru cei domiciliaţi în Cehia);
 • dovada stării civile (dacă nu va clar din actele sus-menţionate);
 • declaraţia (čestné prohlášení) privind datele care nu pot fi prezentate.

 

După înregistrarea căsătoriei. cetăţenii Republicii Moldova urmează să efectueze transcrierea actului de căsătorie. Informaţia privind transcrierea actelor de stare civilă o puteţi găsi aici sau pe pagina respectivă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova