Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Perfectarea paşapoartelor biometrice pentru minori

Paşaportul se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova în următoarele cazuri: 

 • cererea solicitantului;
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale ale solicitantului;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierdere, furt sau deteriorare;
 • dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • documentarea cu cel de-al doilea paşaport (dețin un pașaport în vigoare, dar doresc un alt pașaport biometric)

Actele necesare perfectării paşaportului: 

 • buletinul de identitate moldovenesc valabil (pentru minorii care au atins vârsta de 16 ani).
 • paşaportul anterior (în cazul lipsei paşaportului anterior, se depune o declaraţie de pierdere sau furt).
 • certificate de stare civilă (de naştere, de schimbare a numelui/prenumelui, etc.), eliberate de autorităţile Republicii Moldova. Actele de stare civilă eliberate de autorităţile ţărilor străine, se prezintă numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova (a se vedea aici).
 • Dacă de la data documentării precedente nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale solicitantului, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie).
 • actul de identitate al reprezentantului legal;
 • documentele eliberate de autorităţile străine ce atestă stabilirea domiciliului în străinătate (pentru cetăţenii care au obţinut autorizarea pentru emigrare în străinătate).
 • certificatul de căsătorie/divorţ al părinţilor. Dacă părinţii sunt divorţaţi, se prezintă hotărârea instanţei de judecată care v-a conține informația precum că hotărârea este definitivă şi irevocabilă cu privire la divorţ:

Prezentarea acestor documente nu este obligatorie dacă se prezintă acordul ambilor părinţi de perfectare a paşaportului pentru minor, autentificat notarial sau declarat în scris la Ambasadă.

 • Părintele căruia i-a fost încredinţat minorul printr-o hotărâre a instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă, depune la Ambasadă acordul privind perfectarea paşaportului pentru minor sau îl prezintă autentificat notarial.

Important: 

 • Perfectarea paşaportului în lipsa buletinului de identitate, pentru persoanele care au atins vârsta de 16 ani, este posibilă doar la solicitarea concomitentă a ambelor documente;
 • În calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al minorului;
 • Fotografierea solicitantului va avea loc la momentul depunerii cererii, motiv din care urmează fi respectate cerințele privind aspectul exterior la preluarea imaginii faciale pentru actele de identitate: stil sobru al ținutei, îmbrăcăminte de culoare închisă (se interzic hainele de culoare albă și cu decolteu), coafuri clasice, simetrice și nevoluminoase.

Notă: Termenul de obţinere/eliberare a paşaportului prin intermediul Ambasadei indicat în tabelul de mai jos, reprezintă durata de confecționare a pașaportului în Republica Moldova, la care se adaugă un termen de aproximativ trei săptămîni pentru expedierea/primirea documentelor la Ambasadă!

 

Taxele aplicate pentru copii pînă la 12 ani:

 1. Taxa consulară - 40 euro;
 2. Taxa pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (conform tabelului);
 3. Taxa aferentă – conform tabelului.
Nr.Denumirea serviciuluiTermenTarifele serviciilor prestate de către ASPTaxa consularăTaxa aferentăTaxa finală
1.Perfectarea paşaportului RM pentru minorii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM30 zile calendaristice30 euro40 euro10 euro80 euro
2.15 zile calendaristice37 euro13 euro90 euro
3.5 zile lucrătoare53 euro12 euro105 euro

(aprobate prin ordinul ÎS „CRIS Registru" nr. 163 din 12.05.2015)