Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Perfectarea paşapoartelor biometrice

Paşaportul se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova în următoarele cazuri:

 • cererea solicitantului;
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale ale solicitantului;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierdere, furt sau deteriorare;
 • dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • documentarea cu cel de-al doilea paşaport (dețin un pașaport în vigoare, dar doresc un alt pașaport biometric)

Actele necesare perfectării paşaportului pentru cetățenii care au atins vârsta de 18 ani:

 • buletinul de identitate moldovenesc valabil.
 • paşaportul anterior (în cazul lipsei paşaportului anterior, se depune o declaraţie de pierdere sau furt).
 • certificate de stare civilă (de naştere, de căsătorie/divorţ, de schimbare a numelui/prenumelui, de naştere a copiilor cu vârsta de până la 16 ani), eliberate de autorităţile Republicii Moldova.
 • actele de stare civilă eliberate de autorităţile ţărilor străine, se prezintă numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova (a se vedea aici).
 • dacă de la data documentării precedente nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale solicitantului, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie).
 • documentele eliberate de autorităţile străine ce atestă stabilirea domiciliului în străinătate (pentru cetăţenii care au obţinut autorizarea pentru emigrare în străinătate).

Important: 

 • Perfectarea paşaportului poate fi solicitată de către cetăţenii Republicii Moldova care posedă buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat, pierdut sau furat, solicitanţii depun concomitent cerere pentru perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric (respectiv este nevoie de o programare suplimentară pentru bulletin de identitate);
 • Prezenţa obligatorie la Ambasadă a solicitantului;
 • Fotografierea solicitantului va avea loc la momentul depunerii cererii, motiv din care urmează fi respectate cerințele privind aspectul exterior la preluarea imaginii faciale pentru actele de identitate: stil sobru al ținutei, îmbrăcăminte de culoare închisă (se interzic hainele de culoare albă și cu decolteu), coafuri clasice, simetrice și nevoluminoase.
 • Pentru perfectarea pașaportului prezentarea fotografiilor nu este necesară.

Notă: Termenul de obţinere/eliberare a paşaportului prin intermediul Ambasadei indicat în tabelul de mai jos, reprezintă durata de confecționare a pașaportului în Republica Moldova, la care se adaugă un termen de aproximativ 3 săptămîni pentru expedierea/primirea documentelor la Ambasadă!

Taxele aplicate

 • Taxa consulară - 40 euro;
 • Taxa pentru serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (conform tabelului);
 • Taxa aferentă – 11 euro.
Nr.Denumirea serviciuluiTermenTarifele serviciilor prestate de către ASPTaxa consularăTaxa aferentăTaxa finală
1.Perfectarea paşaportului pentru cetăţenii RM aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM30 zile calendaristice39 euro40 euro11 euro90 euro
2.15 zile calendaristice49 euro100 euro
3.5 zile lucrătoare69 euro120 euro