Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceiaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sânt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decât în cazurile expres stabilite de legislaţie. Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează în temeiul actului de stare civilă şi conţin în mod obligatoriu inscripţia “DUPLICAT”.

 

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

 

  • la deteriorarea certificatului;
  • la pierderea certificatului;
  • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

 

Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 

  • cererea de modelul respectiv (naştere, căsătorie, divorţ, deces, schimbarea numelui şi/sau prenumelui);
  • actul de identitate (original şi copie) al titularului duplicatului și al persoanei care îl reprezintă; şi după caz:
  • dovada împuternicirii reprezentării (certificatul de naştere, în caz când se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ș.a.).
  • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
  • bonul privind achitarea taxelor stabilite.