Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Eliberarea certificatului privind starea civilă

Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetăţean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorţat sau văduv).

 

Certificatul privind starea civilă este eliberat următoarelor categorii de cetăţeni:

 • titularului certificatului privind starea civilă, rudelor de gradul I şi II pe linie dreaptă, rudelor de gradul I pe linie colaterală, precum şi soţului/soţiei acestuia (pentru cazuri excepţionale argumentate în scris);
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărârea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 •  reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

Pentru eliberarea certificatului privind starea civilă, solicitantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:

 • cererea de modelul respectiv;
 • actul de identitate al titularului, valabil (buletin de identitate sau paşaport);
 • documentele care fac dovada stării civile (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, certificat de deces);
 • dovada împuternicirii reprezentării (procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ș.a.);
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • bonul privind achitarea taxei pentru serviciile prestate.

 

Taxele aplicate

 1. Taxa consulară - 30 euro;
 2. Taxa aferentă – 5 euro