Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare

În conformitate cu art.17 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobindeasca cetatenia Republicii Moldova prin naturalizare persoanele:

  • domiciliate legal si obisnuit pe teritoiul Republicii Moldova cel putin in ultimii 10 ani sau nu mai putin de 3 ani la parinti sau copii (inclusiv la adoptanti sau adoptati), cetateni ai Republicii Moldova sau casatoriti cu cetateni ai Republicii Moldova de cel putin 3 ani;
  • sau domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani inaintea implinirii virstei de 18 ani;
  • apatrizii sau persoanele recunoscute refugiati, conform prevederilor legii nationale si domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai putin de 8 ani;
  • care cunosc si respecta prevederile Constitutiei;
  • si care cunosc limba română in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;
  • care au surse legale de existenta;
  • pierd sau renunta la cetatenia unui alt stat, daca o detin, cu exceptia cazurilor cind pierderea sau renuntarea la cetatenia unui alt stat nu este posibila sau nu poate fi rezonabil ceruta.