Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Cum pot să achit taxele pentru servicii?

Achitarea taxelor pentru serviciile consulare se efectuează exclusiv pe contul Ambasadei în Euro sau Coroane cehe la orice filială a Băncii ČSOB la cursul oficial din ziua plăţii.

Datele bancare ale Ambasadei:

Banca / BankaČSOB
Numărul contului / Číslo účtu211036214/0300
Beneficiar / PříjemceMOLDAVSKÉ VELVYSLANECTVÍ
Valuta / MěnaEUR
Suma / Částka * 
Plătitor / Plátce ** 
Simbol variabil/ Variabilní symbol*** 

Notă:
* confirmați suma necesară cu Consulul!
** numele, prenumele solicitantuluide servicii consulare
*** includeti data/luna/anul nasterii

Important! De regulă, taxele consulare şi taxele pentru acoperirea cheltuielilor aferente se achită după depunerea cererii şi tuturor documentelor necesare.

Banca ČSOB acceptă pentru plată în numerar Euro sau Coroane cehe. Bonul bancar de plată eliberat de banca ČSOB urmează a fi prezentat la Ambasadă nu mai tîrziu decît în momentul eliberării actului sau prestării serviciului.

În cazul transferurilor bancare, amintim că acestea de obicei durează cîteva zile şi nu pot fi confirmate documentar, aceste operaţiuni urmînd a fi convenite anterior cu funcţionarul consular al Ambasadei.

De asemenea, la transfer sunt percepute taxe atât de banca expeditor (de la care se face transferul) cât și de către banca destinatar (banca Ambasadei), prin urmare deseori în contul Ambasadei ajung sume mai mici decât suma necesară conform taxelor stabilite, prin urmare reconmandăm să precizați toate taxele care pot fi aplicate sau achitarea cu rezervă, pentru a nu fi nevoiți să supliniți ulterior diferența.

Adresele filialelor băncii ČSOB le puteţi găsi pe pagina respectivă a băncii - www.csob.cz.

Vă atenţionăm că plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu este posibilă!