Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Cine are dreptul la cetăţenia Republicii Moldova?

În conformitate cu art.12 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere:

  • persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinti sau bunei s-au născut pe teritoriul numit;
  • persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în RASSM, urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova;
  • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.