Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Servicii consulare

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Republica Cehă pot obține Certificat de cazier judiciar eliberat de Ambasadă.

Astfel, prin intermediul Ambasadei, se poate obține Certificat de cazier judiciar (Criminal Record Checks), care se eliberează în limba română și cehă și nu necesită legalizare suplimentară.

Cererea pentru obținerea certificatului poate fi depusă la Ambasadă în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, între orele 08:30-12:00) cu programare prealabilă.

Actele necesare a fi prezentate sunt:

  • cererea completată, care poate fi completată la Ambasadă
  • copia unui act de identitate valabil (buletin de identitate moldovenesc sau pașaport moldovenesc);
  • dovada achitării taxei consulare.

Cererile depuse se examinează în termen de 10-14 zile lucrătoare din data recepționării cererii.

Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne Nr. 353 din 18.11.2016 privind aprobarea Instrucțiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenționale și altor certificate de către Serviciul tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, art. 20

Persoanei, care nu este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova i se eliberează certificat de cazier detaliat, în română și cehă, în formatul A4 cu următorul text:

„Persoana identificată prin IDNP __________ nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova”.