Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Republica Cehă pot obține Certificat de cazier judiciar eliberat de către Ambasadă.

Astfel, prin intermediul Ambasadei, se poate obține Certificat de cazier judiciar, care nu necesită legalizare suplimentară.

Cererea pentru obținerea certificatului poate fi depusă la Ambasadă în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, între orele 08:30-12:00).

Actele necesare a fi prezentate sunt:

 ·       cererea completată;

 ·       copia unui act de identitate valabil (buletin de identitate moldovenesc sau pașaport moldovenesc);

 ·       dovada achitării taxei consulare.

Cererile depuse se examinează în termen de 10-14 zile lucrătoare din data recepționării cererii.

Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Cetățenii pot solicita emiterea cazierului judiciar prin intermediul Ambasadei și utilizând serviciile poștale

În acest scop persoana care are nevoie de un cazier judiciar urmează:

1. Să completeze, să imprime și să semneze cererea corespunzătoare care urmează a fi descărcată aici;

2. Să achite taxa consulară conform avizului de plată care poate fi descărcat aici. În bonul de plată (confirmarea de la bancă) se va solicita indicarea numelui solicitantului;

3. Să transmită prin poștă în adresa Ambasadei Republicii în Republica Cehă (adresa), într-un plic, cererea completată însoțită de copia unui act de identitate și a confirmării achitării taxei consulare.

* Achitarea taxei consulare se poate efectua direct la filialele băncii comerciale CSOB (https://www.csob.cz/portal/kontakty/pobocky-a-bankomaty/pobocky) sau prin transfer. Plata categoric NU se va efectua la oficiile poștale.

** În cazul în care se face transfer bancar solicitantul trebuie să se asigure că după efectuarea operațiunii pe contul ambasadei a ajuns exact suma specificată în bonul de plată, iar integritatea acesteia nu a fost afectată de comisioane neprevăzute, ÎN CAZ CONTRAR, CEREREA NU SE V-A EXAMINA.

Termen de procesare a cererii: 10 zile lucrătoare (timpul necesar pentru trimiterile poștale nu se va lua în calcul).

*** În cazul în care solicitantul dorește expedierea cazierului perfectat, la fel, prin poștă, în plic împreună cu cererea se va pune un plic nou, de mărime A4 sau A5, preplătit (cu timbru) care va conține adresa solicitantului pentru expediere înapoi. Altfel certificatul de cazier judiciar urmează a fi ridicat la sediul Ambasadei.

**** Certificatul de cazier judiciar se eliberează în limba cehă. În caz că se dorește emiterea cazierului în altă limbă cum ar fi română sau engleză, acest fapt se va consemna la rubrica mențiuni din parte de jos a cererii. De asemenea, se vor indica și alte eventuale preferințe.