Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Care sînt taxele pentru acoperirea cheltuielilor aferente

Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare, pe lîngă plata taxelor consulare, acoperă cheltuielile aferente, suportate de Ambasadă pentru deplasarea la locul efectuării acţiunii consulare, pentru corespondenţă, telefon, fax, păstrarea averii, comercializarea ei etc.

Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea.

Cuantumul plăţilor pentru acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare

EUR

Nr.Serviciul prestatTaxă aferentă unicăTermen perfectareCategorie
I. Perfectarea vizelor
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar0  
2Tip B – viză de tranzit0  
3Tip C – viză de scurtă ședere0  
4Tip D – viză de lungă ședere0  
II. Perfectarea si eliberarea pasaportului de cetatean al RM si altor documente
1Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova1130 zile 
1115 zile 
115 zile 
1030 zilecopiii sub 7 ani
1315 zile
125 zile
1030 zilecopiii intre 7 si 12 ani
1315 zile
125 zile
1030 zileprelevarea datelor biometrice fizic imposibila permanent
1315 zile
125 zile
1130 zileprelevarea datelor biometrice fizic imposibila provizoriu
1315 zile
125 zile
2Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova930 zileCA - cetatean aflat provizoriu in strainantate
1015 zile
115 zile
930 zileCA - in locul actului declarat pierdut
1015 zile
115 zile
824 h cu fotoBP - aflare provizorie in strainatate
11,524 h fara foto
3Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv20  
4Eliberarea titlului de călătorie5  
III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei
1Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective5  
2Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective20  
3Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective5  
4Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova0  
5Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova0  
6Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie0  
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie20  
2Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă20  
3Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soș este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani20  
4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei20  
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv5  
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv10  
V. Îndeplinirea actelor notariale
1Autentificarea procurii
a) în numele persoanei fizice
b) în numele persoanei juridice

0
0
  
2Autentificarea testamentului0  
3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj5  
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale5  
5Legalizarea semnăturilor pe documente0  
6Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele0  
7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele5  
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
b) certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

0

0
0
  
9Primirea documentelor la păstrare0  
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv0  
11Întocmirea protestelor de mare0  
12Asigurarea probelor0  
13Alte acte notariale0  
VI. Legalizarea consulară
1Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:
a) pentru personae fizice
b) pentru personae juridice


5
5
  
VII. Alte acțiuni consulare
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova5  
2Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte.5