Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Care sînt serviciile scutite de taxe consulare

Anumite categorii de persoane sînt scutite de plata taxelor consulare precum şi de plata taxelor pentru acoperirea cheltuielilor aferente.

 

Astfel, potrivit articolului 6 al Ordonanţei Guvernului Republicii Moldova nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare, taxa consulară nu se percepe în cazurile enumerate mai jos:

  • pentru prestarea serviciilor consulare în cazurile cînd se acţionează în numele Republicii Moldova pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale de stat;
  • pentru acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale la care a aderat Republica Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
  • pentru acordarea în condiţii de reciprocitate a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
  • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
  • la perfectarea vizelor şi înregistrarea acţiunilor de evidenţă consulară a persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 16 ani;
  • la eliberarea şi prelungirea vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice;
  • la perfectarea notei verbale privind solicitarea vizei unui stat străin pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru membrii delegaţiilor oficiale prezidenţiale, parlamentare şi guvernamentale;
  • de la cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi temporar în statul de reşedinţă pentru înregistrarea actelor de naştere sau deces;
  • în cazurile legate de expedierea ajutorului umanitar în Republica Moldova;
  • în alte cazuri prevăzute de legislaţia sau tratatele în vigoare.

 

La perfectarea vizelor persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare, inclusiv persoanelor specificate în alin.2) al art.12 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000, taxa consulară se percepe cu o reducere de 50 % din cuantumul stabilit.

 

La perfectarea vizelor grupurilor turistice, de creaţie sau sportive organizate, în număr de zece şi mai multe persoane, taxa consulară se percepe cu o reducere de 50 % din cuantumul stabilit.

 

Şeful misiunii are dreptul de a scuti integral sau parţial de plata taxelor consulare cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi în imposibilitatea de plată a acestora din motive obiective, în baza documentelor respective confirmătoare.