Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Cadrul juridic bilateral

Cooperarea pentru dezvoltare

 

Cadrul juridic:

  • Memorandum de înţelegere între MAE IE al Republicii Moldova şi MAE al Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare (19.12.2005)
  • Acord între Republica Cehă şi Republica Moldova cu privire la cooperarea în domeniul dezvoltării (23.11.2012)
  • Memorandum de înţelegere între Agenţia Cehă pentru Dezvoltare şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind dezvoltarea agriculturii ecologice (2016)
  • Memorandum de înţelegere între Agenţia Cehă pentru Dezvoltare şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul dezvoltării regionale și al construcțiilor (2016)
  • Republica Cehă a implementat proiecte de cooperare în domeniul dezvoltării în Republica Moldova începând cu anul 2001.

 

Republica Moldova a fost aleasă de către Guvernul ceh drept ţară prioritară pentru colaborarea externă de dezvoltare.

 

În prezent cooperarea pentru dezvoltare are loc conform Programului bilateral de cooperare pentru dezvoltare al Republicii Cehe cu Republica Moldova pentru perioada 2018-2023. Programul este axat pe promovarea dezvoltării regionale echilibrate în R. Moldova și reducerea inegalităților economice și sociale.

 

Prioritățile de asistență:

  • Gestionarea durabilă a resurselor naturale (protecția, utilizarea și dezvoltarea resurselor de apă, calitatea apei, eliminarea poluării, gestionarea apei reziduale)
  • Dezvoltarea socială incluzivă (introducerea unui sistem adecvat de protecție socială, îmbunătățirea protecției sociale a grupurilor vulnerabile de populație)
  • Buna guvernare (crearea unor instituții eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile, promovarea unui proces decizional responsabil, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile)
  • Agricultura și dezvoltarea rurală (creșterea veniturilor agricultorilor prin asigurarea unor resurse eficiente de producție, a cunoștințelor necesare și a accesului pe piață)

 

Între Republica Moldova şi Republica Cehă au fost încheiate un şir de tratate bilaterale în diverse domenii importante. Lista tratatelor încheiate, informaţia privind locul şi data semnării acestora, data intrării lor în vigoare, precum şi textele acestora sunt prezentate aici.