Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Cadrul juridic bilateral

Cooperarea pentru dezvoltare

 

Cadrul juridic:

  • Memorandum de înţelegere între MAE IE al Republicii Moldova şi MAE al Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare (19.12.2005)
  • Acord între Republica Cehă şi Republica Moldova cu privire la cooperarea în domeniul dezvoltării (23.11.2012)
  • Memorandum de înţelegere între Agenţia Cehă pentru Dezvoltare şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind dezvoltarea agriculturii ecologice (2016)
  • Memorandum de înţelegere între Agenţia Cehă pentru Dezvoltare şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul dezvoltării regionale și al construcțiilor (2016)
  • Republica Cehă a implementat proiecte de cooperare în domeniul dezvoltării în Republica Moldova începând cu anul 2001.

 

Republica Moldova a fost aleasă de către Guvernul ceh drept ţară prioritară pentru colaborarea externă de dezvoltare.

 

În prezent cooperarea pentru dezvoltare are loc conform Programului bilateral de cooperare pentru dezvoltare al Republicii Cehe cu Republica Moldova pentru perioada 2018-2023. Programul este axat pe promovarea dezvoltării regionale echilibrate în R. Moldova și reducerea inegalităților economice și sociale.

 

Prioritățile de asistență:

  • Gestionarea durabilă a resurselor naturale (protecția, utilizarea și dezvoltarea resurselor de apă, calitatea apei, eliminarea poluării, gestionarea apei reziduale)
  • Dezvoltarea socială incluzivă (introducerea unui sistem adecvat de protecție socială, îmbunătățirea protecției sociale a grupurilor vulnerabile de populație)
  • Buna guvernare (crearea unor instituții eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile, promovarea unui proces decizional responsabil, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile)
  • Agricultura și dezvoltarea rurală (creșterea veniturilor agricultorilor prin asigurarea unor resurse eficiente de producție, a cunoștințelor necesare și a accesului pe piață)

 

Între Republica Moldova şi Republica Cehă au fost încheiate un şir de tratate bilaterale în diverse domenii importante. Lista tratatelor încheiate, informaţia privind locul şi data semnării acestora, data intrării lor în vigoare, precum şi textele acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr.Denumirea tratatului, locul şi data semnăriiÎn vigoareTextul
I. Stabilirea relaţiilor diplomatice (1)
1.Acord prin schimb de note privind stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Federală Cehă şi Slovacă (Praga, 01.06.1992)01.06.1992 
II. Cooperarea politică (1)
2.Memorandum de înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe (Praga, 14.10.2004)14.10.2004 
3.Memorandum între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrarii Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul integrării europene (Chişinău, 30.09.2010)30.09.2010 
III. Educaţie, cultură, tineret şi sport (1)
4.Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul educaţiei, culturii, tineretului şi sportului (Chişinău, 30.09.2010)se află în proces de aprobare 
IV. Combaterea criminalităţii şi readmisia (3)
5.Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, terorismului şi altor tipuri de infracţiuni grave (Praga, 07.08.2003)09.09.2004 
6.Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind readmisia persoanelor la frontierele de stat (Praga, 07.08.2003)09.09.2004 
7.Aranjament între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul de Interne al Republicii Cehe pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind readmisia persoanelor la frontierele de stat (Praga, 07.08.2003)09.09.2004 
V. Asistenta juridică şi relaţiile consulare (3)
8.Tratat între URSS şi RS Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală (Moscova, 12.08.1982)26.08.2005 
9.Convenţie consulară între URSS şi RS Cehoslovacia (Moscova, 27.04.1972)26.08.2005 
10.Protocol la Convenţia consulară între URSS şi RS Cehoslovacia (Moscova, 27.04.1972)26.08.2005 
VI. Evitarea dublei impuneri (2)
11.Convenţie între Republica Moldova şi Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate (Praga, 12.05.1999)26.04.2000 
12.Protocol la Convenţia între Republica Moldova şi Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate (Praga, 14.10.2004)13.07.2005 
VII. Investiţii, asistenţa tehnică, cooperare economică (4)
13.Acord între Republica Moldova şi Republica Cehă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (Praga, 12.05.1999)21.06.2000 
14.Protocol între Republica Moldova şi Republica Cehă privind amendamentele la Acordul între Republica Moldova şi Republica Cehă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 12 mai 1999 la Praga (Praga, 02.09.2008)se află în proces de ratificare 
15.Memorandum de înţelegere între MAE IE al Republicii Moldova şi MAE al Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare (Chişinău, 19.12.2005)19.12.2005 
16.Protocol de cooperare între Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei şi Comerţului al Republicii Cehe (Praga, 21.04.2006)21.04.2006 
VIII. Transport, turism (3)
17.Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe cu privire la transportul rutier internaţional (Copenhaga, 26.05.1998)11.11.1999 
18.Acord privind transporturile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe (Chişinău, 24.02.2004)04.10.2004 
19.Acord între Guvernul RS Cehoslovacia şi Guvernul URSS privind colaborarea în domeniul turismului (Moscova, 08.06.1972)26.08.2005 
IX. Succesiune (1)
20.Înţelegere prin schimb de Note privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova şi Republica Cehă a tratatelor între fosta URSS şi RS Cehoslovacia (Chişinău, 26.08.2005)26.08.2005