Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Buletin de identitate

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi temporar în străinătate, buletinul de identitate se eliberează în următoarele cazuri:

 

 • perfectarea primară a buletinului de identitate;
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 • pierdere, furt sau deteriorare;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.

 

Actele necesare perfectării buletinului:

 

 • buletinul de identitate ce urmează a fi schimbat, (în cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate). 
 • certificatele de stare civilă, (de naştere, de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de căsătorie, de divorţ, de deces al soţului, de naştere ale minorilor). Actele de stare civilă eliberate de autorităţile ţărilor străine, se prezintă numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova (a se vedea aici);
 •  avizul cu privire la anularea, modificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 • 2 fotografii 10x15cm şi 2 fotografii 3,5x4,5cm color, mat, pe fond alb;
 • paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (în cazul eliberării primare a buletinului).

 

Important:

 • Eliberarea buletinului de identitate se efectuează în strictă conformitate cu informaţia ce se conţine în documentele prezentate.
 • La schimbarea buletinului de identitate, în cazul expirării termenului de valabilitate, declarării pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale solicitantului;
 • În cazul eliberării primare a buletinului, minorii (ce au atins vârsta de 16 ani) se înregistrează la domiciliul sau reşedinţa părinţilor sau a unuia dintre părinţi (reprezentant legal). Persoanele care nu au posibilitate de a fi înregistrate la domiciliu sau reşedinţă, fac o declaraţie scrisă în acest sens;
 • Prezenţa obligatorie la Ambasadă. În cazul minorilor, în calitate de solicitant, acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorii a ambilor;
 • Buletinul poate fi ridicat doar de către titular personal/reprezentantul legal sau prin procură.
 • Termenul de obţinere/eliberare a paşaportului prin intermediul Ambasadei indicat în tabelul de mai jos, reprezintă durata de confecționare a pașaportului în Republica Moldova, la care se adaugă un termen pentru expedierea/primirea documentelor la Ambasadă!

 

Taxele aplicate:

 1. Taxa consulară - 30 euro;
 2. Taxa pentru serviciile prestate de către ÎS "CRIS "REGISTRU" (conform tabelului) 
 3. Taxa aferentă – conform tabelului.

 

Nr.Denumirea serviciuluiTermenTarifele serviciilor prestate de către ASPTaxa consularăTaxa aferentăTaxa finală
1.Perfectarea buletinului de identitate pentru cetăţeni RM aflaţi provizoriu în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM30 zile calendaristice6 euro30 euro9 euro45 euro
2.15 zile calendaristice10 euro10 euro50 euro
3.5 zile lucrătoare19 euro11 euro60 euro
4.Perfectarea buletinului de identitate pentru cetăţenii RM aflaţi provizoriu în străinătate, în caz de pierdere sau furt, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM30 zile calendaristice6 euro9 euro45 euro
5.15 zile calendaristice15 euro10 euro55 euro
6.5 zile lucrătoare29 euro11 euro70 euro
7.Eliberarea buletinului de identitate provizoriu:
a) fără fotografierea persoanei;
b) cu fotografierea persoanei

24 ore

2 euro
3,50 euro

11,5 euro
8 euro
 

 

NOTĂ: Termenele indicate în tabelul de mai jos reprezintă durata de confecționare a buletinului de identitate în Republica Moldova. La aceste termene se adaugă aproximativ 2 săptămîni pentru expedierea și recepționarea documentelor de către Ambasadă!!!

 

Cerinţele faţă de fotografiile prezentate la documentare cu buletin de identitate:

 1. La depunerea cererii pentru perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, persoana prezintă o fotografie color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm pentru scanarea imaginii grafice.
 2. Fotografia nu trebuie să fie mai veche de şase luni.
 3. Fotografia trebuie să reprezinte imaginea subiectului, cu umerii drepţi, cu privirea îndreptată direct spre obiectivul aparatului de fotografiat, cu expresie neutră a feţei şi cu gura închisă.
 4. Ochii trebuie să fie deschişi şi neumbriţi de păr.
 5. Nu sunt permise acoperăminte pentru cap şi freze ce închid faţa.
 6. Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre sau reflecţii pe faţă sau pe fondal.
 7. Dacă persoana poartă ochelari, ochii trebuie să se vadă clar, fără reflecţii de la ochelari. Nu sunt permise lentile întunecate.
 8. Pe fotografie trebuie să lipsească efectul „ochilor roşii”