Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Anunț important!

Publicat:Tue, 19/05/2020 - 11:23

Stimați cetățeni,

Vă informăm că, prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11 din 15.05.2020, începând cu data de 16 mai curent în Republica Moldova este declarată stare de urgență în sănătate publică, care va dura până la 30 iunie 2020, cu posibilitatea de revizuire a termenului respectiv în dependență de evoluția situației epidemiologice din țară.

Astfel, în Republica Moldova se menține până la 30 iunie 2020 suspendarea curselor aeriene regulate de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale de transport de pasageri, transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale şi în regim taxi, cu posibilitatea relansării treptate în funcție de situația epidemiologică și:

  1. Reciprocitatea privind regimul comunicării prin curse aeriene regulate cu statele corespondente;
  2. Restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova;
  3. Regimul de autoizolare a persoanelor ce intră sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova;
  4. Restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.

De asemenea, până la data de 30 iunie 2020 se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:

  • Membri de familie ai cetățenilor RM;
  • Persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile RM;
  • Persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
  • Membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
  • pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare.


Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum şi vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 zile.

Textul integral al Hotărârii sus-menționate poate fi accesat aici:  - https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.11_15.05.2020.pdf