Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Acte notariale

PRINCIPALELE ACŢIUNI NOTARIALE PRESTATE DE AMBASADĂ

Cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi temporar sau permanent în Republica Cehă pot obţine la Ambasadă anumite servicii notariale cum ar fi: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

Detalii privind actele notariale şi recunoaşterea acestora găsiţi la compartimentul respectiv.

AUTENTIFICAREA NOTARIALĂ A PROCURILOR

Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană sau mai multe persoane pot împuternici o altă persoană sau mai multe persoane să reprezinte interesele acestora pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării, prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi, sau informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei pe care o împuterniciţi;
  • Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

LEGALIZAREA SEMNĂTURII PE DECLARAŢII

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării, prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanele în interesul cărora se confirmă semnătura pe declaraţie;

Declaraţiile şi cererile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

CERTIFICAREA AUTENTICITĂŢII FOTOCOPIILOR

Pentru certificarea fotocopiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, conform programării, prezentînd următoarele documente:

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • originalul actului al cărei fotocopie urmează a fi autentificată.