Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Abolirea supralegalizării şi Apostilei între R. Moldova şi R. Cehă

Ambasada Republicii Moldova informează că, începînd cu 26 august 2005, actele eliberate de către organele competente ale Republicii Cehe se recunosc pe teritoriul Republicii Moldova fără supralegalizare sau Apostilă, la fel ca şi documentele eliberate de organele competente ale Republicii Moldova se recunosc pe teritoriul Republicii Cehe fără supralegalizare sau Apostilă.

 

Abolirea susmenţionată este reglementată de articolul 11 al Tratatului între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, semnat la Moscova la 12 august 1982, repus în vigoare prin succesiune între Republica Moldova şi Republica Cehă din 26 august 2005. Textul integral al Tratatului poate fi consultat pe pagina oficială a Ministerului Justiţiei: www.justice.gov.md.

 

Tratatul susmenţionat a fost repus în vigoare prin succesiune din 26 august 2005, în baza Înţelegerii, întocmite prin schimb de Note, privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova şi Republica Cehă a tratatelor între fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste şi fosta Republică Socialistă Cehoslovacia, încheiate la 26 august 2005.