Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Întrebări frecvente

FAQ Item: 

Am nevoie de programare pentru a solicita careva servicii consulare la Secția Consulară?

Da. Pentru comoditatea cetățenilor și a evita cozile din fața Secției Consulare, pentru a solicita orice serviciu consular, este nevoie sa faceți o programare accesând compartimentul – PROGRAMARE PREALABILĂ.

Primirea cetățenilor în audiență, conform programărilor prealabile, are loc în zilele de Luni pînă Joi, în intervalul: orelor:

 • depunerea actelor: de la orele 08:30 pînă la 12:00
 • ridicarea actelor: de la orele 14:00 pînă 16:00.

Notă: Vineri Secția Consulară nu este deschisă pentru public, respectiv nu prestează nici un serviciu consular.

Mi s-a născut un copil în Cehia. Cum pot să-i perfectez acte moldovenești?

Documentarea celor noi născuți în Cehia este din 2 etape:

Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere din ceh în moldovenesc. Pentru realizarea acestei acțiuni prin intermediul Ambasadei, este nevoie de:

 • copia certificatului de naștere ceh legalizată notarial cu traducerea acestuia în limba română;
 • copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau a pașapoartelor;
 • copia certificatului de căsătorie;

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de pînă la 45-50 zile. Acest serviciu este gratuit.

Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:

 • certificat de naștere moldovenesc al copilului ;
 • grupa sangvină a copilului;
 • certificat de căsătorie a părinților;
 • un act de identitate valabil al părintelui;

Prezența copilului la etapa 2 este obligatorie.

Notă: în cazul în care părinții sunt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți.

Am un copil născut în Cehia, pașaport nu am reușit să-i fac dar am nevoie urgent să plec în Republica Moldova. Cum pot să plec?

În cazul în care trebuie să plecați în scurt timp în Republica Moldova cu copilul care nu are pașaport, urmează să Vă adresați la Secția Consulară pentru a obține Titlul de călătorie (supranumit în popor ”Pașaport Alb”).

Pentru a obține Titlul de călătore pentru minor, este nevoie de:

 • certificat de naștere emis de autoritățile cehe pe numele copilului;
 • prezența doar a unui reprezentant legal (părinte) cu un act de identitate valabil;
 • 1 fotografie color 3x4 (3,5x4,5) a minorului.

Notă: Titlul de Călătorie se emite pe un termen de 30 zile și pentru minori este gratuit. Se eliberează în ziua depunerii cererii.

Cum pot pleca acasă dacă nu dispun de un act de identitate valabil:

În cazul în care trebuie să plecați în scurt timp în Republica Moldova şi nu aveţi un act de identitate valabil, urmează să Vă adresați la Secția Consulară pentru a obține Titlul de călătorie (supranumit în popor ”Pașaport Alb”).

Pentru a obține Titlul de călătorie, este nevoie de:

 • 1 fotografie 3x4;
 • dacă este posibil, copia la un act de identitate, certificat de naștere.

Costul: 25 euro (20 euro taxe consulare + 5 euro taxe aferente)

Titlu de călătorie se eliberează în aceeași zi în care aveți programarea şi are o valabilitate de 30 zile.

Mi s-a furat/am pierdut/ a expirat pașaportul, cum pot să-mi perfectez pașaport nou?

În caz că Vi s-a furat / ați pierdut sau a expirat pașaportul Dvs., aveți posibilitatea de a vă perfecta pașaport nou prin intermediul Secției Consulare. Pentru aceasta, urmează să Vă prezentați la Secția Consulară cu următoarele acte:

 • buletinul de idenitate moldovenesc, valabil (în caz că buletinul este expirat sau l-ați pierdut, veți depune dosarul concomitent și pentru buletin);
 • certificat de naștere și, după caz: căsătorie, divorț, aviz de schimbare a numelui dacă ați efectuat careva schimbări în actele Dvs de stare civilă;

am pierdut / a expirat buletinul de identitate moldovenesc. Cum să-mi fac altul nou:

Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate la adulți:

 • buletinul de identitate expirat (cu excepția în caz de pierdere);
 • 2 fotografii 3x4 și 2 fotografii 10x15;
 • certificat de naștere, şi după caz certificat de căsătorie sau divorț;
 • certificatele de naștere la copiii sub vîrsta de 16 ani;

În cazul în care din data ultimei documentări cu buletin de identitate, nu au avut loc nici o schimbare în starea civilă a persoanei, nu este nevoie de actele de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț);

Prezența personală este obligatorie.

Copilul meu are împliniți 17 ani, a expirat pașaportul. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Potrivit legislației Republicii Moldova, după vîrsta de 16 ani, este obligatoriu perfectarea buletinului de identitate. Astfel, pentru perfectarea pașaportului este necesar să depuneți concomitent și la buletin de identitate.

Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate la minori cu vîrsta peste 16 ani:

 • certificat de naștere;
 • pașaport, dacă anterior minorul a fost documentat cu pașaport;
 • 2 fotografii color 3x4 și 2 fotografii color mate 10x15;
 • un act de identitate valabil al reprezentantului legal.

Actele necesare pentru perfectarea pașaportului minorilor cu vîrsta peste 16 ani:

 • certificat de naștere
 • buletin de identitate (perfectat anterior sau dosar depus la buletin concomitent);
 • pașaport vechi, dacă este posibil;
 • act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);
 • certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți.

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

 • certificat de divorț;
 • hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.

Copilul meu sub vîrsta 16 ani are pașaport expirat. Cum pot să-i fac pașaport nou?

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pașaport la minorii sub 16 ani:

 • certificat de naștere;
 • pașaportul vechi, dacă este posibil;
 • act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);
 • certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți;
 • prezența minorului e obligatorie.

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

 • certificat de divorț;
 • hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.

Care sunt costurile și termenele perfectării buletinului de identate prin intermediul Secției Consulare?

Costurile și termenele perfectării buletinelor prin consulate sunt:

 • 5 zile lucrătoare: 60 euro (în caz de pierdere a buletinului – 70 euro);
 • 15 zile lucrătoare: 50 euro;
 • 30 zile calendaristice: 45 euro;

Notă: atenționăm că termenele sus menționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Agenția Servicii Publice al RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Praga – Chișinău – Praga;

Care sunt termenele și costurile perfectării pașaportului prin intermediul Secția Consulare?

Notă: atenționăm că termenele mai jos menționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Agenția Servicii Publice a RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Praga – Chișinău – Praga;

Astfel, există 2 categorii:

1. Cetățeni cu vîrsta de pînă la 12 ani:

 • 5 zile lucrătoare: 105 euro;
 • 15 zile lucrătoare: 90 euro;
 • 30 zile calendaristice: 80 euro.

2. Adulții și inclusiv minorii cu vîrsta peste 12 ani:

 • 5 zile lucrătoare: 120 euro;
 • 15 zile lucrătoare: 100 euro;
 • 30 zile calendaristice: 90 euro.

Atenție: toți solicitanții de pașaport (inclusiv minorii) sunt obligați să se prezinte personal la Secția Consulară pentru prelevarea datelor biometrice.

Vreau să fac o procură. De ce acte am nevoie?

Pentru întocmirea unei procuri, este nevoie de prezența personală a mandatarului (cel care împuternicește) cu un act de idenitate al său și, copia după buletinul de identitate al reprezentantului său (dacă nu aveți copia actului de idenitate, puteți să aduceți datele scrise pe foaie dar recomandăm să verificați minuțios exactitatea acestora).

Costul unei procuri este: 30 euro (30 euro taxa consulară).

Vreau să trimit copiii mei în vacanță în Republica Moldova cu o persoană terță, cum pot să fac?

Potrivit legislației Republicii Moldova, minorul poate circula cu o persoană terță, însoțit de declarația notarială din partea reprezentantului legal. Astfel, este destul un părinte să facă o declarație notarială la Secția Consulară.

Actele necesare pentru întocmirea declarației notariale:

 • un act de identitate al reprezentanului legal;
 • copia actului de dentitate al minorului;
 • copia actului de identitate al persoanei terțe care va însoți minorul.

Costul declarației notariale: 10 euro

Termenul de eliberare: în ziua depunerii.

• Vreau să plec în Republica Moldova cu copiii mei. Este nevoie de acordul celuilalt părinte?

Potrivit Legislației Republicii Moldova, minorul poate intra/ieși în/din Republica Moldova însoțit doar de unul dintre reprezentanții săi legali (copia certificatului de naștere a copilului în cazul dat ar putea fi solicitată la frontieră) sau, de o persoană terță desemnat prin declarație notarială de unul dintre reprezentanții săi legali.

Astfel, nu este nevoie de acordul celulalt părinte. Puteți pleca fără grijă acasă și reveni în Republica Cehă.

Notă: aceste prevederi nu se referă la cetățenii moldoveni care dețin și cetățenia României, care, la tranzitarea teritoriului României, potrivit legislației române, li se solicită acordul celuilalt părinte.

Vreau să mă căsătoresc în Cehia cu un cetățean ceh. Ce trebuie să fac?

Pentru înregistrarea unei căsătorii în Cehia urmează să Vă adresați la primăria din regiunea Dvs.

De regulă, se solicită 3 documente din partea cetățeanului RM: traducerea certificatului de naștere autentificată notarial, certificatul de stare civilă , care se eliberează în format plurilingv de către Agenția Servicii Publice din Republica Moldova și certificatul de cutumă, care se eliberează de Ambasadă în baza certificatului de stare civilă.

Pentru a solicita certificatul de stare civilă prin intermediul Secției Cosulare, urmează să vă prezentați

 • buletin de identitate sau pașaport;
 • certificat de divorț/deces al fostului soț, după caz.

Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de stare civilă: 35 euro.
Termenul: estimativ 45 zile.

Pentru a solicita certificatul de cutuma , urmează să vă prezentați:

 • buletin de identitate sau pașaport;
 • certificat de stare civilă eliberat pe numele dvs;
 • copia actului de identitate al viitorului soț.

Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de cutumă: 35 euro.
Termenul: se eliberează în ziua programării.

Suntem ambii cetățeni ai Republicii Moldova, şi dorim să înregistrăm căsătoria la Consulatul RM.

Pentru înregistrarea căsătoriei la Secția Consulară, ambii cetățeni ai Republicii Moldova urmează să prezinte:

 1. Declarația de căsătorie completată de viitorii soți (se completează la Ambasadă);
 2. Buletinele de identitate valabile;
 3. Certificatele de naștere;
 4. Certificatele de divorț, în cazul existenței acestora.

Termenul: din ziua depunerii cererii, căsătoria va fi înregistrată peste 30 zile, dar nu mai mult de 60 zile.

Costul: 70 euro (50 euro taxa consulară + 20 euro taxa aferentă).

Este posibil să traduc și apostilez actele mele la Secția Consulară?

Potrivit legislației și Convenției de la Haga privind Apostila, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu aplică Apostila. Acest serviciu se face în exclusivitate în țara de origine a documentului. Prin urmare, dacă vi se solicită actele dvs din RM să fie traduse și apostilate, urmează să Vă adresați în exclusivitate la Ministerul Justiției al RM (inclusiv, prin intermediul procurii).

Ce acte pot traduce la Secția Consulară?

Secția Consulară nu oferă serviciul de traducere în limba cehă. Pentru traduceri puteți apela la traducători autorizați de limbă cehă/română.

M-am căsătorit în Cehia, vreau să transcriu certificatul de căsătorie și să obțin certificat de căsătorie moldovenesc, ce trebuie să fac?

Pentru transcrierea actului de căsătorie, unul dintre soți urmează să prezinte:

 • copia certificatului de căsătorie ceh tradus și autentificat notarial;
 • buletinele de identitate a soților sau pașapoartele;

În cazul în care unul dintre soți nu este cetățean al Republicii Moldova, este destulă doar copia pașaportului său.

Prietenul/a meu/a, cetățean/a a unui stat străin care are nevoie de viză pentru Republica Moldova, vrea să viziteze Republica Moldova. Cum se obține viza pentru el/ea?

Pentru a verifica necesitatea deținerii vizei pentru Republica Moldova de către un cetățean străin, verificați lista pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, care poate fi accesată aici: https://mfa.gov.md/ro/content/regimul-de-vize-pentru-cetatenii-altor-state.

Lista actelor necesare pentru viză poate fi accesată aici: https://mfa.gov.md/ro/content/tipurile-de-vizecerinte.

Totodată, aducem la cunoștință despre posibilitatea obținerii vizei electronice pentru Republica Moldova. Informații detaliate le găsiți aici: www.evisa.gov.md.