Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun

A A A

Încheierea căsătoriei la Ambasadă

Oficierea căsătoriei la Ambasadă are loc conform acelorași rigori ca și în cazul adresării la oficiile stării civile de pe teritoriul Republicii Moldova:

Important !   Conform prevederilor Convenției consulare care se aplică în relațiile dintre Republica Moldova și Republica Cehă, în cadrul Ambasadei, funcționarul consular poate oficia căsătorii exclusiv între cetățeni ai statului trimițător (adică doar în cazul când ambii soți sunt cetățeni ai Republicii Moldova).

Informaţii generale

Înregistrarea căsătoriei reprezintă procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor.

Vârsta matrimonială minimă este de 18 ani.

Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie.

Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi, în formă scrisă, la Ambasadă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decât cel la care urmează a fi oficiată căsătoria.

În declarația de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimțământul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

Nu se permite încheierea căsătoriei între (constituie impedimente):

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, până la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada când ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

Documente necesare

 • buletinele de identitate ale viitorilor soţi;
 • certificatele de naştere ale viitorilor soţi;
 • pașapoartele pentru călătorii în străinătate.

şi după caz:

 • dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare.

Modul de încheiere a căsătoriei

Încheierea căsătoriei se efectuează în termen de o lună de la data depunerii declarației de căsătorie.

Pentru încheierea căsătoriei potrivit art. 12 din Codul familiei este stabilit termenul maxim de două luni de la data depunerii declarației.