Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova

Embassy of the Republic of Moldova to the Czech Republic and the Holy See

A A A

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

Legislaţia Republicii Moldova permite cetăţenia dublă (multiplă). În legătură cu aceasta, foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Cehia, care doresc să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasada Republicii Moldova la Praga.

 

Pentru examinarea cererii de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitanţii urmează să depună la Ambasadă următoarele:

 

  • autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei, în trei exemplare;
  • originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
  • actul de identitate (občanský průkaz) sau paşaportul ceh (cestovní pas), fără traducere;
  • adeverinţa de la domiciliu din Republica Cehă despre componenţa familiei (potvrzeni o složení rodiny a společné domácnosti), în original, cu traducere autentificată în limba română; 
  • cazierul judiciar (výpis z rejstříku trestů) eliberat de autorităţile cehe, în original, cu traducere autentificată în limba română;
  • patru fotografii color de mărimea 4,5x3,5 cm.

 

Odată cu depunerea cererii de redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitantul achită taxa consulară în valoare de 10 Euro. Solicitantul achită suplimentar 5 Euro pentru verificarea datelor personale şi procesarea dosarului. Toate taxele menţionate sînt recalculate şi achitate în Euro sau Coroane cehe conform cursului din ziua plăţii, exclusiv pe contul bancar al Ambasadei.